AN ṬHULH

An ṭhulh! Eng mâw an ṭhulh? Chief Secretary office kái tùr dan an tum kha! A va ṭha ve! Eng vàngin nge an ṭhulh? Chief Secretary a zin bo daih a; dan tùr a awm lo alâwm! Hahaha! NGO-CC hmãi bàl lutuk tùr a chhan hlauh a nih chu! Kal tlangpui ngat se chuan NGO-CC-a a kháipa ber CYMA hi a hming hliau thei dâwn a; a hming hliauna tùr an pumpelh hlauh a, a ṭhat chu! CYMA hian kê a chhep sual zauh zauh tawh a; hei hi mi tam takin pawi kan ti. A chhan chu YMA hi a tîrah Kohhran huang chhûnga din ang deuha awm kha a ni a. Kum 1957 thleng khân KristianTlângau tàwp lamah YMA pual dah a ni nghe nghe. Chuvàngin Presbyterian Kohhran ngat phei chuan YMA hming chhiat hi a phal lul lo a ni.

[News update awlsam taka i dawn theih nan telegram channel hi lo join ve ta che https://t.me/exploremizoramchannel ]


 Tûn ṭuma NGO-CC-in Chief Secretary office kái tùr dan an tum hian mipui thlàwp a hlawh lo hle. Social media-a thu theh darh hrang hrang han en vêlin mipui ngêng a chhun pha lo tlat a; mipui ngêng a chhun pha lo mai pawh ni loin an ‘support’ lohzia sawi bãwng bãwng tâwk an tam hle a ni. Chuvàngin Chief Secretary office kái dan tùr awm lo hlauh chu NGO-CC hmãi phih fai nân hun remchâng tak a ni a; ṭhulh hlen làw làw sela, an hming a mâwi zâwk ang.

 WhatsApp-a thu pakhatah chuan, “Kan hman thiam zâwng Retsricted tender hi dànin a phal chin lo chu a dawhkàn a kal tlangtîr duh dèr lo pek a, kan hman thiam vak loh zâwk Open Tender lo chu a duh dèr lo. Mizoram Chief Secretary dawhkàn thlenga restricted tender file lût tawh, hûm hâw leh ta hnû hnû department an awm nual niin a hriat a; a restricted lo zâwng Open tender chhuah a duh tlat a ni. Mizo ngei Chief Secretary-a neih duh huam huam tùr kan ni a; hnam dang CS erawh dàn anga kalah kan tluk lo deuh chu niin a lang.

 “Mizoram CM hnawk tih zâwng, restricted tender-a contrcat/hna inpêk a duh loh bur avànga Dr. Renu Sharma office kal tùr hi dan tum em ni an nih? Dikna duhtu a ni ngei a ni. Mi pamham, restricted tender-a hna inpêk tum rêng rêng a dawhkàn aṭangin a tlang ngai lo ang. NGO-CC te mawnga hawlhtu leh pump-tu an awm leh hnuhnawh em ni le? Tûn sawrkarah hian mi dik leh rinawm chu sawrkar tân an hnawk zêl a ni zâwk lo maw?” tiin a rawn ziak a. Keini angduang chuan hêng thil hi tak tak a nih leh nih loh kan hre pha lo. Kan ba lam a ni lo tlat a!

 Central Service-a Mizo thawk ṭhin, pension tawh pakhat chuan hetiang hian WhatsApp Group pakhatah a rawn ziak a, “AGMUT Cadre (IAS) kan neih chu Dr. Franklin, 2006 batch  chauh a ni. Govt of India kalphung hi kan man lo deuh ṭhin e! 2022 Results-ah Mizoram kan ‘NIL’ lâia ‘Mizo ngei CS’ lo tih vêl pawh chu a zahthlák mai mai e! Vai CS leh DGP kan duh emaw duh lo emaw kan la nei dâwn chauh!” tiin.

 Mizo IAS officer pakhat, pension tawh chuan hetiang hian a rawn ziak bawk a, “Hetia awmze nei miah loa Mizo ngei Chief Secretary/DGP/PCCF kan duh ti-a kan mawng kan hlim âi chuan kan nula leh tlangvâlte hi IAS, IPS, IFS-ah te tling sup sup ila, Mizo ngei Mizoram leh State dangah te pawh CS/DGP/PCCF kan la ni mai ang chu. Chutiang bawkin Central Services-ah te hian tling sup sup ila, Central sawrkar hnuaia Heads of Departments te ni chungin Mizoram tân hamṭhatna rawn suan lût ṭeuh se la ṭha tùr. Hawh u, a dik zâwngin ṭan i la chhunzawm zêl ang u,” tiin.

 Mizo zînga dikna duh avànga mi langsàr tak, Pu M. Lalmanzuala (IAS Rtd) chuan hmânah, Dr. Renu Sharma lo awm dâwn khân Mizo ngei CS duh chungchângah points 9 zet târ chhuakin thil awm dàn a rawn sawi fiah tawh a; a thu chhuah tawh kha tûn ṭumah pawh hian a rawn tuihnih leh a. Thu belh points 5 a rawn siam kha. Mizo zînga chinchâng hria, IAS leh Central Services-a thawk tawh ngeiten an sawi hi chu pawm thiam a hun hle a ni.

 Mizo ngei Chief Secretary-a neih chu kan duh tlâng vek ang; amaherawhchu, Mizo ngei CS an nih pawhin CM leh Minister-te thû a kàwi a ngîla zàwm duak duak zêl lo tùr, dikna ṭan tlat ngam ni ngei se tih kan kan duh dàn tùr a ni. Sawrkar-in dik lo taka thil tih a tum pawha dodãl ngam, mi huaisen, an dinhmun chelh lai pawh thlawnsan hnial lo ngam ni ngei se. Minister-te kaihbû ang maia vir muai muai tùr CS chu tu pawh ni se, a Zo a Vaiin Mizoram tân an ṭha ngâi lo ang.

 Himachal Pradesh, Manipur leh Nagaland-ah te Mizo pa IAS ngei mai Chief Secretary an ni tawh a; an chhuanawm tak zet a ni. Lalthara phei chu Nagaland CS a nih tawh loh hnûah pawh tûn thlengin Adviser ah an la hmang zui zêl a ni a; Mizo ti hming ṭhatu a ni. Tûnah rih chuan *Super IAS Programme* pawh kan la kalpui dâwn leih leih chauh a ni a; kum tin Civil Services Examination-ah lah kan la *‘NIL’* tluang zêl si a; hmabák ko tak kan nei rih lo tih i hre tlâng teh ang u!
(Revd CHṬ—31.5.2022)Post a Comment

He post chungchanga i ngaihdan lo sawi ve rawh:

Previous Post Next Post